Preconstruction Training for 3 villages-01
Preconstruction Training for 3 villages-01

Preconstruction – Badhiputtu, Puligondhi, Thamalam

Organized Preconstruction training to VDC members on 03-11-2017 for 3 villages:
 1.Badhiputtu Village of Bangarumetta Panchayat of Munchingiputtu Mandal.
2. Puligondhi Village of Kimudupalli Panchayat of Pedabayalu Mandal.
3. Thamalam Village of Ginnelkota Panchayat of Pedabayalu Mandal.