VJNNS

Vishaka jilla nava nirmana samithi (vjnns)

Narasipatnam